Asiakkaitamme

Tilitoimistot

Ratkaisu myös toimiston omaan työajanseurantaan

Sen lisäksi, että tilitoimistot voivat hyödyntää TuntiVelhoa asiakkaidensa palkanlaskennan tukena palkanlaskijan käyttöliittymän muodossa, tilitoimistot voivat käyttää TuntiVelhoa myös omaan työaikakirjanpitoonsa.

Tilitoimistotyössä työaika on usein liukuva ja esimerkiksi asiakkaiden palkanmaksuaikatauluista johtuen tietyt päivät voivat olla kiireisempiä kuin toiset, mikä saattaa tarkoittaa plus-/miinustuntien kertymistä. Jotta tehty työaika saadaan selkeästi ja todenmukaisesti raportoitua, tarvitaan tehokas seurantatyökalu. TuntiVelho on erinomainen ratkaisu tähän tarpeeseen.

Reaaliaikaista työajanseurantaa Kellokortilla

TuntiVelhon Kellokortilla voidaan vaivattomasti ja näppärästi leimata päivittäiset tehdyt työtunnit reaaliajassa. Työntekijän tarvitsee vain kirjata itsensä Sisään ja Ulos, jolloin ohjelma laskee tehdyt työtunnit ja mahdolliset plus-/miinustunnit, antaen päivittäin reaaliaikaista tietoa tehdystä työajasta. Tällöin ei tarvitse jälkikäteen muistella, paljonko esimerkiksi mahdollisia plus-tunteja on kertynyt, vaan ne ovat todennettavissa tehtyjen leimausten perusteella, mikä on sekä työntekijän että työnantajan etu.

Back to top