Integraatiot vähentävät virheitä ja säästävät työaikaasi

Kun yritys ja työntekijöiden määrä kasvaa niin myös työajanseurannan tarpeet muuttuvat. TuntiVelho skaalautuu isojen yritysten tarpeeseen erilaisten integraatioiden avulla.

Integraatiot voidaan toteuttaa kaksisuuntaisina. Yleisin integraatio on palkkalajitapahtumien siirto TuntiVelhosta palkkaohjelmaan. Lisäksi olemme tehneet kymmeniä henkilötieto- ja poissaolosiirtoja HR-ohjelmistosta TuntiVelhoon sekä tarvittaessa toiseen suuntaan.

Vakioidut palkkalajiliittymät helposti käyttöön

Palkkaliittymällä siirretään TuntiVelhosta työntekijälle muodostuneita lisiä ja korvauksia palkkajärjestelmään palkanmaksua varten. Palkkaliittymän saat nopeasti ja helposti käyttöön ilman lisäkustannuksia ja isoa integraatioprojektia. Palkkatapahtumien siirtoa varten tarvitaan palkkaohjelmassa käytettävät palkkalajit. Myös poissaolot ja vuosilomat on mahdollista siirtää.

Palkkalajisiirtoja olemme tehneet muun muassa seuraaviin ohjelmiin: Mepco, Procountor, Lemonsoft, Econet, Maestro, Fivaldi, Emce, Netvisor, Personec W, Populus, Sonet, Zalaris, Visma Payroll, Tikon ja Fennoa.

Liittymiä on mahdollista toteuttaa myös räätälöinteinä manuaalisesti tai ajastettuna SFTP-palvelimella. Integraatiot suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Erilaisia käytössä olevia integraatioita

Henkilötiedot

Henkilötietoliittymässä siirretään asiakkaan HR- ja/tai palkkajärjestelmästä henkilötiedot TuntiVelhoon. Integraatiolla siirretään oleellisimmat työntekijän perus- sekä työsuhdetiedot.

Henkilötietoliittymiä olemme toteuttaneet seuraaviin ohjelmiin: Mepco, Sympa, Workday

Poissaolojen ja vuosilomien siirto TuntiVelhoon

Liittymässä siirretään poissaolotietoja ja vuosilomatietoja TuntiVelhoon.

Poissaololiittymiä olemme toteuttaneet seuraavista ohjelmista: Mepco, Sympa

Back to top